по дата на конкурса
Национален конкурс за детска рисунка „Моята паричка“

Стартира Национален конкурс за детска рисунка „Моята паричка“. Конкурсът е за деца до 12 години, като задачата пред тях е да измислят и претворят в рисунка проект на банкнота – от съществуваща или измислена от тях валута. От 20 март до 30 април 2023 г. чрез сайта на конкурса www.parichka.bg децата могат да подават своите проекти. Онлайн гласуване на публиката и авторитетно жури ще определят петима победители, които ще получат специални награди. Наградният фонд от общо 2400 лв. е предоставен от Уникредит Булбанк, официален партньор на конкурса. Издателствата Клевър Бук, Carrot и Ciela са подготвили за финалистите и интересни книги и образователни комплекти. Организатори са платформата за финансова грамотност The Little Chief и медията на модерната жена Mammi.bg, а идеята е с тази по-арт насоченост да бъде привлечено вниманието на семействата към сериозната тема за финансовата грамотност, за децата и парите. Задачата Задачата в конкурса е създаване на собствен проект на банкнота от съществуваща или въображаема валута. Участникът трябва сам да измисли и изготви дизайна. Това означава не само да нарисува картина, но и да реши кой да е изобразен на банкнотата, с какъв номинал да бъде тя, какви задължителни компоненти да включи, какви отличителни знаци и защитни елементи да има и пр. Рисунката е необходимо да представя само лицевата страна на банкнотата. Няма ограничение в използваните техники на рисуване. В конкурса могат да участват деца до 12 години (включително). Всеки участник може да подаде само един проект. Етапите 20 март – 30 април: Подаване на проекти за участие в конкурса 1 май – 20 май: Гласуване на публиката през сайта на конкурса До 25 май: Гласуване на журито Началото на юни: Награждаване Наградите Победител на публиката: 700 лв., книги/образователни комплекти Първо място на журито: 700 лв., книги/образователни комплекти Второ място на журито: 400 лв., книги/образователни комплекти Трето място на журито: 200 лв., книги/образователни комплекти Специална награда на Уникредит Булбанк: 400 лв., книги/образователни комплекти

 • Дата на затваряне: 30 април 2023
 • Как да участваме: проект на банкнота от съществуваща или въображаема валута
 • Ограничение за участие: деца до 12 години (включително)
 • Източник: https://parichka.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурсът за детски вокални групи за деца от 4 до 7 години "С песен светът е чудесен!"

Конкурсът за детски вокални групи за деца от 4 до 7 години "С песен светът е чудесен!" ще се проведе онлайн. Всички изпълнения ще бъдат качени в youtube. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 15.05.2023г. и споделени на интернет страницата на ДГ “Червената шапчица”, гр. Пловдив за обществеността. Конкурсът е без такса за участие. Идеята е конкурса „С песен светът е чудесен“ да се превърне в ежегоден форум, който да се реализира присъствено в гр. Пловдив.

Регламент:

ПЪРВИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ ВОКАЛНИ ГРУПИ „С ПЕСЕН СВЕТЪТ Е ЧУДЕСЕН” ОРГАНИЗАТОРИ ДГ „Червената шапчица”, гр. Пловдив С ПОДКРЕПАТА НА:  Община Пловдив - Район “Тракия”  РУО - гр. Пловдив  РЕГЛАМЕНТ І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 1. Начин на провеждане: Конкурсът ще се проведе онлайн. Всички изпълнения ще бъдат качени в youtube. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 15.05.2023г. и споделени на интернет страницата на ДГ “Червената шапчица”, гр. Пловдив за обществеността. Конкурсът е без такса за участие. Идеята е конкурса „С песен светът е чудесен“ да се превърне в ежегоден форум, който да се реализира присъствено в гр. Пловдив. 2. Цели на конкурса: Реализиране на Наредбата за приобщаващо образование, чрез активно включване на педагогическия екип при ДГ „Червената шапчица“, гр. Пловдив в обща институционална политика за изграждане на позитивен организационен климат и на подходяща психологическа среда в детските градини, израз на общата воля и координираните усилия на всички участници в образователния процес. Споделяне на добри практики и възможност за изява на талантливи деца. 3. Право на участие имат детски вокални групи, в които възрастта на децата е от 4 до 7 годишна възраст. Численост на групата от 5 до 25 участници. Вокалните групи ще бъдат разпределени в две възрастови групи: ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: деца на 4-5 години ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: деца на 6-7 години 4. Всяка вокална група участва в конкурса с изпълнение на две песни с общо времетраене до 8 минути. 3 II. ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЕСНИТЕ: 1. Изпълнението на вокалната партия е само на живо! 2. Съпроводът на песните може да бъде осъществен чрез:  живо изпълнение на музикален инструмент;  аудио-запис на инструменталния съпровод, в който не се допускат записани вокали. III. КРИТЕРИИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЕСНИТЕ:  точна интонация, ясна дикция и артикулация.  артистично и въздействащо поднасяне на словесния текст на песента.  цялостна художествена интерпретация и сценично поведение. Изпълненията на вокалните групи ще бъдат оценявани от професионално жури в състав: 1. Председател: доц. д-р Галя Петрова - Киркова – директор на Департамента за езикова и специализирана подготовка към Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и преподавател по народно пеене към нея. 2. Д-р Нели Спасова – старши експерт по изкуства РУО, гр. Пловдив 3. Калин Кирков – преподавател в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 4. Михаил Тодоров – старши учител по музика, ДГ “Червената шапчица”, гр. Пловдив IV. НАГРАДИ  Грамота за участие за всички участници;  Участници от всяка възрастова група ще бъдат отличени с І, ІІ и ІІІ награда – грамота и плакет;  Една специална награда - приз /грамота и ваучер за музикален магазин/;  Поощрителни награди. Отличените участници от гр. Пловдив ще бъдат поканени лично да получат своите награди и да представят своите изпълнения на територията на ДГ “ Червената шапчица”, гр. Пловдив. Забележка: Журито запазва правото си да не връчи всички награди. V. РЕГЛАМЕНТЪТ НА КОНКУРСА Е СЪПРОВОДЕН ОТ ЗАЯВКА И ДЕКЛАРАЦИЯ –ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ, В КОЯТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПОСОЧИ ТОЧНО: 1. Име на групата и институцията, към която е сформирана; анотация на групата; брой на изпълнителите, възрастовата група, кратко представяне. 2. Име на ръководителя, телефон за връзка. 4 3. Данни за песните – автор на музика, текст, аранжимент /да се изпишат без съкращения/. 4. Сканирана декларация за информирано съгласие за защита на личните данни и за разпространение в интернет. 5. Заявлението и клиповете се изпращат на електронен адрес: konkurs@chervenata-shapchitsa.com *Редът, по който ще се качват в интернет групите в конкурса, се определя от реда на подаване на заявката. VI. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ Заявлението и клиповете се изпращат на електронен адрес: konkurs@chervenata-shapchitsa.com до 30.04.2023г. *Заявки след тази дата няма да бъдат приемани! ЗА ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С КОНКУРСА:  Галина Недева - 0882 104 200 директор на ДГ “Червената шапчица”, гр. Пловдив  Михаил Тодоров - 0899 633 272 ст. учител по музика ДГ “Червената шапчица”, гр. Пловдив

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс на тема „Великденско яйце“

Общински Детски комплекс – Сливен организира конкурс на тема „Великденско яйце“. Надпреварата е в две направления – изящно и приложно изкуство. Всички участници в направление „Изящно изкуство“ могат да изпратят по една творба с размери 35/50 см, като няма ограничения в техниката. Участниците с приложни изкуства трябва също да изпращат само по една творба. Няма ограничения в материалите, техниката и формата. Това съобщи Валентина Недева, ръководител на групата по приложни изкуства към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Общински Д етски комплекс. Участниците в конкурса ще бъдат разделени в три възрастови групи – от 4 – 6 години, от 7 до 9 години и от 10 до 12 години. Произведенията се изпращат до 28 април 2023 година в ЦПЛР – Общински Детски комплекс – Сливен или на адрес: гр. Сливен, 8800 Сливен, ул. „П. Славейков“ №8, ПК 89. Изпратените творби за конкурса са индивидуални и трябва задължително да са изписани трите имена на детето, години, учебно заведение, адрес, ръководител, телефон и е-mail за връзка. Във всяка възрастова група ще бъдат връчени предметни награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Класираните автори, както и ръководителите им ще получат дипломи. За всички участници са предвидени грамоти.

 • Дата на затваряне: 28 април 2023
 • Как да участваме: изящно и приложно изкуство
 • Ограничение за участие: от 4 – 6 години, от 7 до 9 години и от 10 до 12 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс на тема „Цветята“

Конкурс на тема „Цветята“ организира Детски комплекс – Сливен. Надпреварата е в две направления – изящно и приложно изкуство. Това съобщи Валентина Недева, ръководител на групата по приложни изкуства към Центъра за подкрепа за личностно развитие - Детски комплекс. Всеки участник в конкурса в направление „Изящно изкуство“ трябва да изпрати не повече от една творба с размери 30/45. Няма ограничения в техниката, уточни ръководителят на групата по изящни изкуства в Детския комплекс Снежина Великова. Участниците с приложни изкуства трябва също да изпращат по една творба. „Децата могат да използват моливи, пастели, темперни и акварелни бои, глина, дърво, природни материали и много други. Няма ограничения в материалите, техниката и формата“, каза Валентина Недева Участниците в конкурса ще бъдат разделени в три възрастови групи – от 4 - 6 години, от 7 до 9 години и от 10 до 12 години. Изпратените творби за конкурса са индивидуални и трябва задължително да са изписани трите имена на детето, години, учебно заведение, адрес, ръководител, телефон и е-mail за връзка. Произведенията се изпращат до 15 май 2023 година в ЦПЛР – Детски комплекс – Сливен или на адрес: гр. Сливен, 8800 Сливен, ул. „П. Славейков“ №8, ПК 89. Във всяка възрастова група ще бъдат връчени предметни награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Класираните автори, както и ръководителите им ще получат дипломи. За всички участници са предвидени грамоти. Награждаването на най-добрите ще бъде в Деня на детето – 1 юни в сградата на Детски комплекс.

 • Дата на затваряне: 15 май 2023
 • Как да участваме: Изящно и приложно изкуство
 • Ограничение за участие: от 4 - 6 години, от 7 до 9 години и от 10 до 12 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за литература и изобразително изкуство „Красива си земя тунджанска“

Община „Тунджа“ обявява конкурс за литература и изобразително изкуство „Красива си земя, тунджанска“, посветен на Деня на общината – 22 април. В него могат да участват възпитаници на образователни институции – училища, детски градини, школи, клубове, центрове за подкрепа и личностно развитие, културни институции, читалища и др. на територията на община „Тунджа“. В категория „Литература“ са определени три възрастови групи за ученици от 1 до 12 клас, а жанровете са – приказка, разказ, есе и стихотворение. В категория „Изобразително изкуство“ могат да се включат и по-малки участници – първата възрастова група е от 4 до 7 години, останалите три са за ученици от 1 до 12 клас. Рисунките могат да бъдат свободна техника, няма ограничения в избора на материали. Кандидатите имат право да участват с не повече от две произведения в дадена категория, специално подготвени за конкурса. Краен срок за представяне на конкурсните материали – 7 април, резултатите ще бъдат обявени на 13 април на сайта на общината, а награждаването на победителите ще бъде на 19 април от 15 часа в сградата на община „Тунджа“. ОБЩИНА „ТУНДЖА” ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВО И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ „ТУНДЖА”, СЕЛО КАБИЛЕ С Т А Т У Т НА ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА МЛАДИ ХУДОЖНИЦИ И ЛИТЕРАТОРИ „КРАСИВА СИ ЗЕМЯ ТУНДЖАНСКА“ ОСНОВНА ЦЕЛ По повод официалното отбелязване на Деня на община „Тунджа” – 22 април -Международен ден на земята, се обявява конкурс за художници и литератури. Основната цел е да се популяризират, поощряват и развиват заложбите и интересите на децата, учениците и младежите от община „Тунджа“ към литературата и изобразителното изкуство, да се възпитава и укрепва родолюбивото чувство на младото поколение към родния край. РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА Темата на конкурса е „Красива си земя тунджанска“ и се провежда в две категории: литература и изобразително изкуство. Категория „Литература” Жанрове – приказка, разказ, есе, стихотворение, тематично свързани с историята (възникване на селището – исторически сведения, легенди и предания; значими личности, събития и културни паметници; родословни проучвания), етнографията и фолклора (поминък, характерни обичаи и празници, народно творчество) и съвремието на родния край. Обем на литературните творби – до 3 страници /100 машинописни реда/. Възрастови групи: Първа възрастова група – от 1 до 4 клас Втора възрастова група – от 5 до 7 клас Трета възрастова група – от 8 до 12 клас Категория „Изобразително изкуство” Тема – съдържанието на творбите да отговаря на темата на конкурса. Чрез произведенията си подрастващите да изразят своето отношение към културни, исторически и природни забележителности и събития от региона, където живеят. Изображенията може да съдържат сведения за характерни, традиционни обичаи, национални костюми, природни пейзажи, архитектурни обекти и паметници, ежедневие и празници с местно и национално значение. Формат на картините – минимален 21/30 см. (А4) и максимален 35/50 см. Материали и техники: Участниците са свободни да използват различни живописни и графични техники. Материалите за работа са по избор /бои, пастели, туш, моливи и флумастери/. Възрастови групи: Първа възрастова група – от 4 до 7 години (детски градини) Втора възрастова група – от 1 до 4 клас Трета възрастова група – от 5 до 7 клас Четвърта възрастова група – от 8 до 12 клас С конкурсните творби ще бъде организирана изложба в административната сграда на Община „Тунджа“. ОБЩИ УСЛОВИЯ В конкурса могат да участват възпитаници на образователни институции – училища, детски градини, школи, клубове, центрове за подкрепа и личностно развитие, културни институции, читалища и др. от територията на община „Тунджа“, които проявяват интерес към темата на конкурса. Всеки автор може да участва с не повече от две произведения в дадената категория, специално подготвени за конкурса. Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация: трите имена на автора; възраст, клас/група; населено място; институция; име на ръководителя, ако е приложимо; телефон за връзка. Конкурсните работи не подлежат на връщане! Оценяване: Победителите в конкурса ще бъдат определени от жури, което ще включва писатели и художници в зависимост от оценяваната категория. Не се насърчава плагиатство, копиране и чужда намеса. Награди: Във всяка категория и възрастова група ще бъдат раздадени първа, втора и трета награда, както и поощрителни награди. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА Краен срок за представяне на конкурсните материали: 07 април 2023 г. на адрес: 8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1, Общинска администрация „Тунджа”, етаж 3, стая 316 или етаж 4, стая 411 – за конкурса „Красива си земя тунджанска“. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени и качени на сайта на Община „Тунджа“: https://tundzha.bg/ и на сайта на ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“: https://www.kabile-art.net до 13.04.2023 г. Награждаването на победителите от конкурса „Красива си земя тунджанска“ в двете категории и откриването на изложбата с отличените творби ще се състои на 19 април 2023 г., от 15,00 часа в сградата на Община „Тунджа“. За повече информация: Диана Иванова – Директор на дирекция; етаж 3, стая 318, тел. 0898549105; Татяна Стоянова – Началник отдел „Култура и други хуманитарни дейности”; етаж 3, стая 316, тел. 0884470442 Добринка Ангелова – Началник отдел „Образование и предучилищна подготовка”; етаж 4, стая 411, тел. 0885019052 Смиляна Любомирова – директор на ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, тел. 0884301303

 • Дата на затваряне: 07 април 2023
 • Как да участваме: литература и изобразително изкуство
 • Ограничение за участие: училища, детски градини, школи, клубове, центрове за подкрепа и личностно развитие, културни институции, читалища и др. на територията на община „Тунджа“
 • Източник: https://tundzha.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Тунджа
Приоритет на конкурса 
IV национален ученически конкурс за детска рисунка и илюстрация „Светът е цветен за всички детски очи“

Общински детски център за култура и изкуство обяви четвъртия национален ученически конкурс за детска рисунка и илюстрация „Светът е цветен за всички детски очи“ Русе ‘2023. Конкурсът е посветен на 1 юни – Международен ден на детето. Конкурсът се обявява в ДВА раздела: І. Раздел – РИСУНКА ІІ. РАЗДЕЛ – ИЛЮСТРАЦИЯ 1. Участниците ще бъдат разпределени в четири възрастови групи: І гр. – до 6 години ІІ гр. – от 7 до 10 години ІІІ гр. – от 11 до 14 години ІV гр. – от 15 до 18 години 2. Колективно участие Право на участие имат ученически екипи от различни възрасти, които представят колективно създадени творби Общи условия в двата раздела: 1. Към раздел „Илюстрация“ : През 2023 г. се навършват годишнини от рождението на детски и юношески автори както следва: – 50 г. от смъртта на Джон Роналд Руел Толкин /1892 – 1973/ – британски писател, основател на жанра фентъзи, автор на „Хобитът“ и неговото продължение трилогията „Властелинът на пръстените“ – 320 г. от рождението на Шарл Перо, френски писател, автор на приказките „Пепеляшка“; „Червената шапчица“; „Спящата красавица“ и др. (1628 – 1703) – 160 години от рождението на Алеко Константинов / 1863 – 1897 / – български писател, автор на книгите „Бай Ганьо“ и „До Чикаго и назад“ – 130 г. от рождението на Елисавета Багряна (1893 –1991), детска писателка, автор на стиховете „За вас, деца любими“ , „Първите уроци“ и др. – 110 г. от рождението Асен Босев (1913 –1997), автор на „Книжко моя, сладкодумна“, „Не правете като тях, да не станете за смях“ и др. Прочетете и илюстрирайте любима част от произведение /по избор/на посочените автори, които са препоръчителни т. е. очакваме илюстрации, вдъхновени и от други писатели. 2. Рисунките и илюстрациите могат да бъдат изпълнени с различни материали и техники във формат, който да не надвишава 50/70 см. 3. Всеки художник може да участва с по 2 творби във всеки раздел. 4. На гърба на всяка творба трябва да има следните данни: ИМЕ: ФАМИЛИЯ: ВЪЗРАСТ: ЗАГЛАВИЕ НА РИСУНКАТА: ТЕХНИКА: РАЗДЕЛ ЗА УЧАСТИЕ: АДРЕС: УЧИЛИЩЕ ИЛИ ШКОЛА КЪМ ИНСТИТУЦИЯ: ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА /на преподавател или родител/: ПРЕПОДАВАТЕЛ/РЪКОВОДИТЕЛ: КОЙ АВТОР И ПРОИЗВЕДЕНИЕ СА ВДЪХНОВИЛИ ХУДОЖНИКА / за Раздел „Илюстрация“/: 5. Краен срок за изпращане – 17 май/понеделник/ на адрес: 7005 гр. Русе Ж. к. „Здравец“, Ул. „Околчица“ № 9 Общински детски център за култура и изкуство /за конкурса ”Светът е цветен за всички детски очи”/ 6. Компетентно жури ще оцени творбите, а протокол с резултатите ще бъде обявен на 25 май 2023г. 7. Ще бъдат присъдени следните награди: І, ІІ и ІІІ-та награда във всеки раздел и възрастова група І, ІІ и ІІІ-та колективна награда ГРАН ПРИ /по една в раздел/ За допълнителна информация – на телефони: 082/845471 – Юлия Енчева /Директор/ 082/845734 – Камелия Монева /Експерт/

 • Дата на затваряне: 17 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка, илюстарция
 • Ограничение за участие: деца и младежи до 18 години
 • Източник: https://rousse.info/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Шести международет конкурс за детска рисунка "Животът на един щъркел"

За шеста, поредна, година ОУ „Гео Милев“, село Белозем, организира конкурс за рисунка на тема „Животът на един щъркел“. Традиционно, той се организира в партньорство със Зелени Балкани! Ето и регламента на конкурса: I. Цел Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява. Да открива, популяризира и подпомага развитието на талантливите деца, творческата им изява и лична позиция в областта на изобразителното изкуство. II. Изисквания Условия за участие: Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст от училища, извънучилищни звена, читалища, клубове, школи и др. Рисунките да бъдат по един брой за автор. Формат 35/50. Техники – ограничения няма На гърба на всяка рисунка да има следната информация: Трите имена на детето/ученика; Възраст; Адрес, телефон на учебното заведение/школа, клуб или на ученика; Име на преподавателя; Телефон за кореспонденция Класирането ще се извърши в три възрастови групи Първа възрастова група – от 5 до 9 години Втора възрастова група – от 10 до 14 години Трета възрастова група – от 15 до 18 години !!Рисунките НЕ се връщат. Рисунката изпратете на адрес: село Белозем, обл. Пловдив, ул. „ Родопи” № 40, ОУ „Гео Милев” Краен срок за изпращане на творбите: 25 април 2023 г. НАГРАДИ: Три големи награди в трите възрастови групи и награди за второ и трето място в трите групи. Участие на класираните на първо място в специално събитие по време на Фестивала на Белия щъркел в с. Белозем, който традиционно се провежда през м. май всяка година. Най-добрите рисунки ще бъдат представени на изложба по време на фестивала. Специални награди, осигурени от ОУ „Гео Милев”, с. Белозем, Община Раковски и Федерация на природозащитните сдружения „Зелени Балкани“. Отчитането на конкурса ще бъде оповестено през .месец май 2023 г. по време на фестивала на Белия щъркел в с. Белозем, в сайта на ОУ „Гео Милев“, село Белозем и на Фейсбук страницата на училището. Всеки участник трябва да попълни и изпрати: Декларация за съгласие на родителите – да се разпечата и подпише; Декларацията за съгласие на родителите се изпраща по пощата, заедно с рисунката в един общ плик на адрес: с. Белозем, обл. Пловдив, ул. „ Родопи” № 40, ОУ „Гео Милев”. За контакт и повече информация: Мария Благоева - координатор, тел.: 0897478220

 • Дата на затваряне: 25 април 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: от 5 до 9 години, от 10 до 14 години и от 15 до 18 години
 • Източник: https://greenbalkans.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален литературен конкурс за есе, разказ, стихотворение посветен на 95 години от създаването на Народно читалище "Васил Левски 1928"

От днес до 15 септември 2023 г. можете да подавате своите творби за националния конкурс, посветен на 95 години от създаването на Народно читалище "Васил Левски 1928" Тема: "Защото по думите си ще бъдеш оправдан, и по думите си ще бъдеш осъден", Матей 12:37 Цел: Темата дава възможност на участниците да изявят себе си, своите възприятия и разсъждения напълно свободно. Да се разкрие съвършенството на словото, но и голямата отговорност за думите, които казваме, четем или пишем. Провеждане: Конкурсът е явен. Стартира на 15 март 2023 г. Приключва на 15 септември 2023 г. В Деня на народните будители, 1 ноември 2023 г. ще бъдат оповестени спечелилите. Право на участие: Без възрастово ограничение. Изисквания към творбите: За разказ/есе до 4 страници, за стихотворение до 2 страници. Шрифт Times New Roman, 12 на кирилица. Всеки автор може да участва с една творба. Произведенията не трабва да са публикувани до приключването на конкурса. Ръковипи не се връщат и остават във фонда на читалището. Авторските права не се изплащат. Срок за получаване на творбите: 15 септември 2023 г. Начин на предаване на творбите: Електронен вариант или на хартиен носител на следните адреси: София, 1517, бул. Ботевградско шосе 50 Email: vasil.levski.1928@gmail.com За допълнителна информация 0898 77 52 58, 02/ 945 03 26

 • Дата на затваряне: 15 септември 2023
 • Как да участваме: Есе, разказ, стихотворение
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
lll oнлайн Национален кулинарен конкурс на тема „ВЕЛИКДЕНСКИ ТРАДИЦИОННИ КОЗУНАЦИ -2023“

НЧ“Искра-1928г.“с.Цар Самуил и НЧ“Светлина -1941г. „ с. Преславци общ.Тутракан lll oнлайн Национален кулинарен конкурс на тема „ВЕЛИКДЕНСКИ ТРАДИЦИОННИ КОЗУНАЦИ -2023“ Основната цел на конкурса е да даде възможност на всички региони от България да споделят своя опит и майсторски знания. Конкурсът през 2023 година се посвещава на традицията и е посветен на Великденските празници. Регламент на конкурса: Рецепта със снимка на традиционен козунак .За участие в конкурса се допускат всички без ограничение на възрастта . Краен срок за получаване на конкурсните материали - 20 април 2023г.17.00часа. Условия за участие: За да участвате в конкурса, трябва да изпратите снимка придружена с рецепта ,име, пълен адрес ,години и имейл адрес по електронен път на email: kozunaci-2021@abv.bg Всички рецепти, снимки и резултати , ще бъдат качвани във FB страницата ни „ВЕЛИКДЕНСКИ ТРАДИЦИОННИ КОЗУНАЦИ -2023“ https://www.facebook.com/groups/679786856778455 Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 24.04.2023г. По преценка на компетентно тричленно жури ще се присъди първа, втора и трета награда-плакет и грамота ,всички участници ще получат по имейл грамота за участие . Уважаеми участници, ръководители и родители, подавайки заявка за участие, Вие се съгласявате с Регламента на lll oнлайн Национален кулинарен конкурс на тема „ВЕЛИКДЕНСКИ ТРАДИЦИОННИ КОЗУНАЦИ -2023“ УСПЕХ НА УЧАСТНИЦИТЕ !

 • Дата на затваряне: 20 април 2023
 • Как да участваме: За да участвате в конкурса, трябва да изпратите снимка придружена с рецепта ,име, пълен адрес ,години и имейл адрес по електронен път на email: kozunaci-2021@abv.bg
 • Ограничение за участие: Няма
 • Източник: https://www.facebook.com/groups/679786856778455
 • Общ награден фонд: По преценка на компетентно тричленно жури ще се присъди първа, втора и трета награда-плакет и грамота ,всички участници ще получат по имейл грамота за участие .
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ДЕТСКА PИCУНKA „НАРИСУВАЙ ПРОЛЕТТА" 2023 гр. Опака

През месец март 2023 година за Втора година в град Опака ще се проведе конкурс за детска рисунка „Нарисувай пролетта" организиран от Община Опака. Пролетта е сезонът, който носи щастие, пробуждане и радост. Всичко оживява след дългата и студена зима, защото Пролетта рисува вълшебства със зелените си пръсти. Пролетта е най- красивия сезон от годината, защото птиците се завръщат да възпеят новия живот, защото отново се чува жуженето на работливи пчели ,а над омайните цветя прелитат пъстроцветни пеперуди... Темата „ Нарисувай пролетта" предоставя възможност на децата да разгърнат своето въображение и мечти ,като се направи творческа интерпретация във всички възможни посоки. Конкурсът за детска рисунка има за цел да създаде подходяща творческа атмосфера за изява на талантливите деца о8т общината. ЦЕЛИ: • Да открива, популяризира и подпомага развитието на детските таланти B областта на изобразителното изкуство; • да стимулира и развива визуалната и изобразителна култура у децата с поглед към миналото, настоящето, бъдещето, традициите и българските духовни ценности УЧАСТНИЦИ: Класирането ще бъде извършено в три възрастови групи: *Първа възрастова група - 3г - 6 г. • Втора възрастова група- I - IV клac; • Трета възрастова rpyna- V - VII клac; • Четвърта възрастова група- VIII — XII клас ИЗИСКВАНИЯ KЪM УЧАСТНИЦИТЕ: Всеки участник има право да изпрати по една творба на тематиката на конкурса с размери 35/50 см., без паспарту. Разрешено е използването на всякакви техники и средства — акварел, темперни бои, акрилни бои, пастели, графика, молив, туш, колаж. Рисунките не трябва да са гледани (копирани) от списания, картички или илюстровани книги и да отговарят на посочените размери. Ha гърба на всяка рисунка да бъдат отбелязани четливо: • Трите имена на автора; • Възраст, клас; • Училище ; • Точен адрес, пощенски код, телефон на ръководителя или на родителя. Всички творби на изобразителното изкуство да бъдат изпратени най-късно до 30. 04 .2023 г. на адрес: гр.Опака 7840 обл. Търговище, ул. „Съединение“ № 3 За конкурса "Нарисувай пролетта" За допълнителна информация: тел: 0896685382 Всички рисунки ще бъдат разгледани и оценени от комисия до 15 май 2023г. Класиране на наградените по групи: Първа възрастова група- 3г.- 6 г.: Първо място - 100 лв. Второ място - 80 лв. Трето място — 50 лв. 2 поощрителни награди- по 35 лв. Втора възрастова група- 1-4 клас: Първо място - 100 лв. Второ място - 80 лв. Трето място — 50 лв. 2 поощрителни награди- по 35 лв. Трета възрастова група- 5-7 клас: Първо място- 100 лв. Второ място- 80 лв. Трето място- 50 лв. 2 поощрителни награди- по 35 лв. Четвърта възрастова група- 8-12 клас: Първо място- 100 лв. Второ място- 80 лв. Трето място- 50 лв. 2 поощрителни награди- по 35 лв. Всички участници ще получат грамоти за участие в конкурса. Представените творби не се връщат на участниците. Те остават собственост на Община Опака и се използват за благотворителни цели. Церемонията по награждаването на отличените участници ще се състои на 23 май. Организаторите на конкурса имат правото да променят датата на награждаването на участниците, съобразявайки се с епидемиологичната обстановка в страната. Наградените и подбрани от журито рисунки ще бъдат експонирани в Читалище „Пробуда“ Класираните участници и техните ръководители ще бъдат уведомени предварително за участие в откриването на изложбата и награждаването.

 • Дата на затваряне: 30 април 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: конкурс от 3г до 12 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
III Национален конкурс за рисунка „Радост в детските очи 2023“

III Национален конкурс за рисунка „Радост в детските очи 2023“ е под наслов „Дъга от мечти“. Неговата цел е, чрез рисунка децата да изобразят, това за което най-силно мечтаят. Право на участие в конкурса имат деца от 3 до 7 год. възраст посещаващи детски градини, читалища, школи и училища с подготвителни групи, разделени в следните категории:  Първа – деца 3-4 годишни;  Втора – деца 4-5 годишни;  Трета – деца 5-6 годишни;  Четвърта – деца 6-7 годишни;  Пета – деца със СОП 3-7 годишни Всяко дете може да участва с една рисунка, представена чрез фотография в електронен формат JPEG /на която няма данни за участника/; 1. Техника – няма ограничение; 2. Творбите да бъдат изпратени на електронната поща на конкурса radost12_konkurs@abv.bg; 3. В отделен файл да бъдат посочени следните данни: - Три имена на участника/групата/; - Възраст; - Адрес, телефон на учебното заведение/читалище/школа или на участника; - Име на ръководителя; - E-mail за кореспонденция; Организатор е ДГ № 12 „Радост“, гр. Перник с подкрепата на община Перник. Срок за представяне на творбите: до 30.04.2023 г. Обявяване на резултатите – 24.05.2023 г. на Фейсбук страницата на градината и на община Перник. Наградите на победителите ще бъдат изпратени по Български пощи, а линкове към виртуалната изложба публикувани на https://www.facebook.com/radost12pernik Адрес за подаване на творбите и възникнали въпроси: e-mail: radost12_konkurs@abv.bg С изпращането на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и ги приемат. Организаторите си запазват правото да филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив.

 • Дата на затваряне: 30 април 2023
 • Как да участваме: рисунка
 • Ограничение за участие: 3-7 год. възраст
 • Източник: ДГ № 12 "Радост", гр. Перник
 • Общ награден фонд: 1, 2 и 3 място, медали, грамоти, предметни награди
 • Брой на победителите: 15
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС „ ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ, КЪМ СВЕТЛА БЪДНИНА ВЪРВИ…. ! “

КОНКУРС „ ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ, КЪМ СВЕТЛА БЪДНИНА ВЪРВИ…. ! “ ???????? ЦЕЛИ: Да се приобщят участниците в конкурса към делото на Светите братя Кирил и Методий и тяхната благородна мисия. Да изразят по свой начин преклонението си към първоучителите и към своите учители. Конкурсът е посветен на 24 май – Деня на славянската писменост и култура. ???????? РЕГЛАМЕНТ: Право на участие имат всички деца и ученици от подготвителни за училище групи в ДГ до ХII клас. Възможно е участие и в двата раздела. ПЪРВИ РАЗДЕЛ: ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО: СТИХОТВОРЕНИЕ Участниците в конкурса за написване на стихотворение се разделят в три възрастови групи: I – ва група – от I до III клас II - ра група – от IV до VII клас III- та група – от VIII до XII клас ВТОРИ РАЗДЕЛ: ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО Участниците в този раздел се разделят в следните възрастови групи: I – ва група – ПГ /5- 7 г./ II – ра група – от I до III клас III - та група – от IV до VII клас IV- та група – от VIII до XII клас Всеки участник може да изпрати не повече от 2 творби с размер 35/50 см. Допуска се използването на всички видове техники и средства – акварел, темперни бои, пастели, графика, молив, туш, колаж и др. На всяка творба е необходимо да бъдат отбелязани: Трите имена на автора; Възраст; Училище или детска градина; Ръководител/учител; Литературните творби изпращайте на e-mail: cplr_mizia@abv.bg не по-късно от 16.05.2023 г. Творбите от втори раздел следва да бъдат изпратени най-късно до 19.05.2023 г. на адрес: 3330 гр. Мизия Област Враца ул. “Петко Банков”- 1А Център за подкрепа за личностно развитие гр. Мизия Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 27 май 2023 г. на фейсбук страницата на Център за подкрепа за личностно развитие гр. Мизия. За всеки раздел и за всяка възрастова група ще бъдат раздадени по 3 награди – за І, ІІ и ІІІ място, грамоти и предметни награди. Творбите, изпратени за участие в конкурса остават на съхранение във фонда на Център за подкрепа за личностно развитие гр. Мизия.

 • Дата на затваряне: 16 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка, стихотворение
 • Ограничение за участие: деца и ученици от подготвителни за училище групи в ДГ до ХII клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 38-и ПОХОД “ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА”

СТАТУТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 38-и ПОХОД “ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА” ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Националният ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка е посветен на 38-ия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”. Инициативата през настоящата година е на КПД „Родно Лудогорие“, гр. София, и клуб „Родолюбие“ при ОУ ”Св. Климент Охридски“, гр. Попово, с подкрепата на Министерство на образованието и науката (МОН) и РУО на МОН в страната. Основни цели: 1. Да се създадат условия за формиране на ценностни ориентации и качества, свързани с чувството на национална идентичност и любов към Родината и уважението към другия. 2. Да се създадат условия за развитие на потребности, интереси и нагласи за учене и самоусъвършенстване при изразяване и отстояване на активна жизнена и гражданска позиция. Конкретни цели: 1. Да се формират и затвърдят умения за аргументирано писмено излагане на лична теза и боравене с историческите факти и извори. 2. Да се формират и затвърдят уменията за самостоятелно набавяне, представяне, аргументиране и анализ на данни. 3. Да се стимулира емоционално-естетическото отношение към значими исторически събития. Видове ученически разработки: 1. Мултимедийни проекти 2. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове, есета и стихотворения 3. Рисунки Участници: Учениците от съответното училище, подготвили собствени писмени текстове, рисунки и мултимедийна презентация по зададените теми. Условия за участие: В конкурса за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка могат да участват всички ученици от страната, разпределени в две възрастови групи: I – VIII клас и IX – XII клас Изисквания към представените проекти и творби: Теми: I-VIII клас 1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско-турска освободителна война 1877-1878 г. 2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят. 3. Какво знаем за Таньо войвода и пътя на неговата чета през 1876 г.? IX-XII клас 1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско-турска освободителна война 1877-1878 г . 2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят. За участниците в раздел "Рисунки", темата е: "Светът е за всички" СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: І . Мултимедийни проекти Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип.  При колективното участие в разработването на един проект могат да участват максимум 3 ученици.  Всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с повече от един проект.  Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, пълния адрес, телефон, e-mail, както и три имена, телефон и e-mail на учител-ръководител.  Мултимедийните проекти да бъдат разработвани на лицензиран или свободно разпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows.  Няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем.  Проектите могат да бъдат представени и като обикновено слайдшоу в Power Point или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео, макромедия и др. Критерии за оценяване:  осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;  умение за излагане на фактите;  елементи на изследователска дейност;  оригиналност и творчески подход към темата;  използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;  езикова и стилистична култура;  естетическо изпълнение. ІІ. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове и есета. Критерии за оценяване:  ясно и точно формулирана теза;  удачно подбрани аргументи;  личностна позиция;  оригиналност и творчески подход към темата;  езикова и стилистична култура. III. Рисунка Всеки участник може да използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж. Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни: - лично и фамилно име на автора, точен адрес; - клас и училище; - телефон за контакт или електронен адрес; - три имена, телефон и e-mail на учител-ръководител. Етапи и оценяване: I етап: Учениците от съответните степени на образование: първа група - от І до VIII клас, и втора група - от IX до XII клас, със съдействието на учителите по история, български език и литература, изобразително изкуство и информатика, изготвят писмените си текстове, рисунки и мултимедия, след което ги предават на специално определен от директора на училището учител, който ги изпраща най-късно до 30.05.2023 г. на адрес: София 1303, ул. “Осогово” № 60, КПД “Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев, или www.ludogorie.org, rodno.ludogorie.org@gmail.com II етап: Комисия в състав: проф. Десислава Минчева, проф. Христо Матанов, Радостина Николова, д-р Анатолий Кънев, д-р Тихомир Стефанов, Боряна Мекушина, Ерхан Чаушев, Росица Михайлова, разглежда постъпилите разработки, като ги оценява и класира според образователните степени: първа група – от І до VIII клас, и втора група – от IX до XII клас, в срок до 30.06.2023г. Награди: Материални награди на стойност: първа награда – 100 лв; втора награда – 50 лв; трета награда – 30 лв; поощрителни награди. Наградите се определят за всяка образователна степен, включително отделно за текстове, рисунка и мултимедия. Уведомяване: - Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени по телефон, факс или по електронна поща, в зависимост от посочен от тях начин за комуникация. - Паричните награди ще бъдат изпратени с пощенски запис на съответните учители. Необходимо е да имаме точен адрес и три имена на лицето, което ще получи записа, както и телефон за обратна връзка. Д-р Анатолий Кънев /Председател на КПД „Родно Лудогорие”/ КПД “Родно Лудогорие” София, 1303 ул. “Осогово” 60 02/929 61 01 www.ludogorie.org

 • Дата на затваряне: 30 май 2023
 • Как да участваме: мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка
 • Ограничение за участие: I – VIII клас и IX – XII клас
 • Източник: https://ludogorie.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Пети ученически конкурс „История, патрони и дарители на моето училище"

НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАГИЯ И ФОНДАЦИЯ РАДЕТЕЛ ОРГАНИЗИРАТ Пети ученически конкурс „История, патрони и дарители на моето училище " Тема: „Тези, които не правят благодеяния, не трябва да бъдат извеждани на сцената, тяхната участ е забравата“ Васил Априлов Конкурсът се посвещава на 188 години от създаването на Първото новобългарско взаимно светско училище Петото издание на конкурса се организира с международно участие Цели: Учениците трябва да покажат своите познания за възникването и развитието на тяхното училището, за неговите вдъхновители, организатори и благодетели; да тълкуват и оценяват събитията и да предлагат свои гледни точки по поставените теми; да обвързват случващите се в българските земи процеси с духовните промени в Европа; да развиват творческо мислене в дух на родолюбие и гражданско отношение към историята. Регламент: Петото издание на конкурса /2023 г./ за първи ще даде възможност за участие и на ученици от български училища, разположени извън страната. Условията за кандидатите се разпределят в две категории, както следва: I.Участници от българските училища в страната: В конкурса могат да участват ученици на възраст 14-19 г. от 8. до 12. клас от училищата в България, като подготвят историческо есе, разказ или кратък видеоклип/филм. II.Участници от българските училища извън страната В конкурса могат да участват ученици на възраст 12-19 г. , обучаващи се в български училища извън територията на България, като подготвят историческо есе, разказ или кратък видеоклип/филм. Съдържателни и формални критерии: 1. за историческо есе - до 3 страници, Times New Roman, 12. 2. за разказ - изисквания: до 3-4 страници, Times New Roman 12; разказът да интерпретира по интересен и любопитен начин факти от историята на съответното училище; да запознава с живота и приноса на отделни личности - вдъхновители, организатори и благодетели; да разкрива отношението на съвременниците и на техните последователи към значимото им дело. 3. за кратък видеоклип/филм - времетраене - до 5 минути, информираност; историческа коректност; въздействие, завършеност, синхронизация на музика, текст и говор, ясно дефинирана и реализирана цел. Критерии за оценка: - за историческо есе: оригиналност на заглавието, ясно откроена теза, убедително защитена лична позиция, добре подбрани факти и аргументи, собствени разсъждения във връзка с темата, логика на разсъжденията, структура на текста, спазване на книжовноезиковите норми. - за разказ: оригинална интерпретация по темата, въздействие, логическа последователност между събитията и явленията, лична позиция, спазване на нормите на българския книжовен език. - за кратък видеоклип/филм: мултимедийният продукт трябва да бъде представен чрез използване на убедителни, естетични и атрактивни мултимедийни възможности, с времетраене до 5 минути/да се използва подходящ софтуер/. Такива ресурси са: MS Movie Maker, Sony Vegas и др., използване на авторски ресурс. ВАЖНО: Творбите на кандидатите ще бъдат оценявани според диференцирани критерии за всяка от съответните категории. Срок за представяне на разработките: 01.03.2023 г. – 10.04.2023 г. на посочения e-mail: konkurs.radetel@gmail.com При въпроси: konkurs.radetel@gmail.com Награди: По време на Априловите дни на културата през м.май 2023 г. авторите на отличените разработки ще бъдат поканени да представят творбите си в Националната Априловска гимназия. Допълнително ще бъдат уведомени за датата на събитието и формата на провеждане – присъствено или онлайн. Ще бъдат присъдени по три призови места в различните категории и жанрове и поощрителни награди. Примерни теми: 1. Обществениците, които изградиха и промениха облика на моето училище. 2. Познатите и непознатите благодетели и дарители на моето училище. 3. Наследниците на патроните, благодетелите и дарителите на училището. 4. Помним и се гордеем... 5. Личности, прославили моето училище. 6. Моят град и моето училище през погледа на бивши възпитаници и учители (спомени или материали от вестници и интервюта от минали години) 7. Дарителите и дарителството (посочете личност или събитие). 8. Европейският опит и традициите в моето училище. 9. Одеското настоятелство и приносът му за развитието на българското самосъзнание, свобода и култура. 10. Изберете България, заради традициите, културата или…….? Конкурсът се провежда по идея и с финасовата подкрепа на д-р Елена Сербинова, основател на фондация „Радетел”, правнучка на Иван Рашеев, племенник на Васил Рашеев и един от изпълнителите на завещанието на Васил Априлов.

 • Дата на затваряне: 10 април 2023
 • Как да участваме: историческо есе, разказ или кратък видеоклип/филм.
 • Ограничение за участие: ученици на възраст 14-19 г. от 8. до 12. клас
 • Източник: https://www.nag-school.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България и български училища, разположени извън страната
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка на тема „Гората и нейните обитатели“

Община Севлиево и Държавно ловно стопанство „Росица“ - Севлиево обявяват конкурс за рисунка на тема „Гората и нейните обитатели“. Конкурсът е насочен към деца и младежи на територията на общината на възраст от 7 до 19 г. и е в рамките на инициативата „Седмица на гората“, която традиционно се отбелязва в община Севлиево. Участниците ще бъдат ангажирани в дейност, която ги насочва към положителен модел на поведение, творчество, познания свързани с екологията и биосферата. Конкурсът е индивидуален в следните възрастови групи: Първа възрастова група – до 7 г. Втора възрастова група – от 7 до 10 г. Трета възрастова група – от 11 до 14 г. Четвърта възрастова група - от 15 до 19 г. Групови творби не участват в класирането. Към всяка рисунка следва да бъдат посочени: имена, възраст на участника, учебно заведение или адрес. При изпращане на творбата е необходимо да се посочи телефон за контакт с участника или на родител/настойник/учител. Крайният срок за предаване на рисунките е 17:00 часа на 3 април 2023 г., в сградата на ЦПЛР - Детски комплекс „Йовко Йовков“ - Севлиево. Тричленно жури ще оцени постъпилите творби и ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група. Държавно ловно стопанство „Росица“ - .Севлиево ще присъди специална награда, а творбата ще стане част от постоянната изложба в сградата на стопанството. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в срок до 7 април 2023 г.

 • Дата на затваряне: 03 април 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца и младежи на територията на община Севлиево на възраст от 7 до 19 г.
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: община Севлиево
Приоритет на конкурса 
1 2 3 4  ...13 ->