по дата на конкурса
VI Фестивал на патриотичното творчество "С Ботевски пламък в сърцето"

Читалищна библиотека „Петър Томов” с. Паволче обявява ШЕСТИ ФЕСТИВАЛ НА ПАТРИОТИЧНОТО ТВОРЧЕСТВО „С БОТЕВСКИ ПЛАМЪК В СЪРЦЕТО” Категории „Есе” и „Стихотворение” под мотото: „Днес имаме ли свободата, за която се е борил Христо Ботев?” С Т А Т У Т 26 май 2024 г. с. Паволче, община Враца С решение на Настоятелството на Читалище „Фар 1930“ с. Паволче от 2019 г. ежегодно се организира фестивал на българската патриотична песен, есе и стихове, посветени на българските възрожденци загиналите за свободата и в името на България. Село Паволче се намира в подножието на връх „Околчица” и местността „Йолковица”- лобното място на поета-революционер. Фестивалът е част от проявите, посветени на честванията на Ботеви дни. I. Цел на фестивала: • Откриване и стимулиране на литературния талант. • Създаване на умения за изучаване и представяне на исторически събития и факти чрез похватите на литературата. • Създаване на усещане у българите за единение между етносите, възпитаване в демократични европейски ценности. • Съхраняване на културното наследство. • Придобиване на опит за участие в обществени инициативи. • Стимулиране на културния туризъм в региона. II. Организатор: • Народно читалище „Фар 1930” с. Паволче III. Регламент за участие: 1. Във фестивала могат да участват автори от всички етноси, без възрастови ограничения. 2. Фестивалът е с конкурсен характер и се провежда в два раздела: есе и стихотворение. 3. Конкурсните творби трябва да отговарят на зададената тема „Днес имаме ли свободата, за която се е борил Христо Ботев?“ и на препоръчания жанр. 4. Стихотворенията и есетата да не са публикувани и да не участват в други конкурси! 5. Не се журират творби, които са публикувани и общодостъпни в Интернет или на хартиен носител! 6. Максимален обем на представените конкурсни текстове – не повече от 1 машинописна страница, формат А4, големина на шрифта 14 пункта, с междуредово отстояние 1. Всеки участник може да участва само с една творба. 7. Кандидатите заявяват своето участие във фестивала чрез регистрационна форма „Заявка за участие” по приложен образец, задължително посочват трите си имена, пълен адрес за кореспонденция, телефон/e-mail за връзка и декларират, че са съгласни с условията на настоящия регламент. 8. При условие, че участникът е работил с помощта на консултанти, учители или преподаватели в други институции, задължително се добавят трите имена на консултанта и неговата месторабота. 9. Конкурсните материали се изпращат на имейл адреса на организаторите chitalishtefar-festival@abv.bg до 20.05.2024 г. 10. С изпращането на конкурсните материали участниците изразяват съгласието си творбите или части от тях да бъдат публикувани с нестопанска цел в книжно тяло, електронните медии и/или сайта на Народно читалище „Фар 1930” с. Паволче. 11. Такса участие във фестивала не се събира. 12. Резултатите от конкурса ще обявим при награждаването на 26.05.2024 г. в с. Паволче и във Facebook страницата на Село Паволче - Pavolche Village. 13. Класираните участници ще получат свойте награди лично или на посочения от тях адрес. IV. Класиране: Представените разработки се журират от тричленна комисия. Творбите се разглеждат по възрастови групи и се оценяват по следните критерии: 1. Дълбочина на осмисляне и аргументиране на темата; 2. Позоваване на реални исторически факти, предадени със средствата на художествената литература; 3. Издирване и изследване на примери по зададената тема от регионалната история; 4. Оригиналност и творчески подход към темата; 5. Езикова и стилистична култура.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 8
 • Оценка на разходите: Не се събира такса за участие
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка „Моят цветен Великден“

Областна администрация Стара Загора организира конкурс за детска рисунка на тема: „Моят цветен Великден“. Той е по повод предстоящия голям християнски празник, а целта му е запознаване и съхранение на традициите, свързани с него. В конкурса могат да участват индивидуално деца в предучилищна възраст и ученици от първи до четвърти клас от област Стара Загора. Те ще бъдат разделени в две възрастови групи – деца на 6 години и ученици от 1 до 4 клас. Великденските рисунки трябва да бъдат във формат А4, а децата могат да използват различни техники за рисуване: моливи, акварел, пастели, темперни бои и други. На гърба на готовите материали трябва да бъдат изписани: името на детето, клас, училище и телефон за връзка. Конкурсните творби могат да бъдат донесени на място в Областна администрация Стара Загора или да бъдат изпратени на адрес: гp. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 108. Крайният срок за предаване е 22 април, а класирането ще се извърши в срок до 26.04.2024 г. Предвидени са предметни награди за класираните до трето място, а церемонията по награждаването ще се състои на 29.04.2024 г. от 11:00 часа, във фоайето на Областна администрация Стара Загора.

 • Дата на затваряне: 22 април 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца в предучилищна възраст и ученици от първи до четвърти клас от област Стара Загора
 • Източник: Областна администрация Стара Загора
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: област Стара Загора
Приоритет на конкурса 
Четвърти национален конкурс за литературна творба и рисунка "Мечта"

Народно читалище "Изгрев 1909" - Бургас, Бургас 8008, ж.к. Изгрев до бл. 72, тел: 056 860 889, е-mail:chitalishte_izgrev@abv.bg ЧЕТВЪРНИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА И РИСУНКА "МЕЧТА" 2 април 2024 - 20 май 2024 Регламент: I. Цела на конкурса: Да провокира артичстичната и творческата мисъл в участниците, да търси и открива млади творци. II. Условия за участие: Конкурсът е за участници, разпределени във възрастови групи, както следва: Първа група - ученици от 1- 4 клас, Втора група - ученици от 5-7 клас; Трета група - ученици 8-12 клас, Четвърта група - автори над 19 години Литературна творба - Всеки автор може да участва с една творба да 2 страници А4, шриф Times New Roman, размер 12, която да е е била публикуване и награждавана. Изпраща се на e-mail:biblioteka_izgrev@abv.bg с тема "Литературен конкурс" или на адрес: 8008, гр. Бургас, к-с Изгрев до бл. 72 , Народно читалище "Изгрев 1909" с информация за заглавие на творбата, трите имена на автора, дата и година на раждане, клас, училище/школа, пощенски адрес, телефон и имейл на родите/учител. Необходимо е всяка творба да е придружена от сканирана/снимана и подписана Декларация за съгласие. Рисунка - Всеки може да участва с една творба - живопис или графика, нарисувани на картон с размери 35х50 см. без паспарту, с материали по избор. Изпраща се на адрес:8008, гр. Бургас, к-с Изгрев до бл. 72 , Народно читалище "Изгрев 1909" с информация за заглавие на творбата, трите имена на автора, дата и година на раждане, клас, училище/школа, пощенски адрес, телефон и имейл на родите/учител. Необходимо е всяка творба да е придружена от сканирана/снимана и подписана Декларация за съгласие. Краен срок за изпращане на творбите: 20 май 2024 включително. Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и представяне на конкурса.

 • Дата на затваряне: 20 май 2024
 • Как да участваме: Литературна творба, рисунка
 • Ограничение за участие: ученици от 1-12 клас, автори над 19 години
 • Източник: Народно читалище "Изгрев 1909" - Бургас
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС НА ТЕМА: “МОЕТО ВЕЛИКДЕНСКО ЯЙЦЕ”

Народно Читалище "Отец Паисий -1901", с.Езерец обявява КОНКУРС НА ТЕМА: “МОЕТО ВЕЛИКДЕНСКО ЯЙЦЕ” Участниците могат да бъдат малки и големи! Въображението си развихрете и в конкурса се включете! Донесете вашите шарени яйца в читалището, кметството или изпратете снимки на e-mail: nchpaisii@abv.bg Краен срок: 29.04.2024 г. За информация: 0894 388530 Кристияна Костадинова - читалищен серкретар

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ЕСЕ, РАЗКАЗ ИЛИ СТИХОТВОРЕНИЕ „ОТЕЧЕСТВО, НЕ СИ ЛИ ДОСТОЙНО ЗА ЛЮБОВ?“

РЕГЛАМЕНТ 1. Литературният конкурс „ОТЕЧЕСТВО, НЕ СИ ЛИ ДОСТОЙНО ЗА ЛЮБОВ? “ се посвещава на 120 години от основаването на Народно читалище „Иван Вазов – 1904 г. - гр. Хисаря и се организира от Настоятелството на Народно читалище „Иван Вазов – 1904 г." - гр. Хисаря. 2. Конкурсът се провежда под надслов: „ОТЕЧЕСТВО, НЕ СИ ЛИ ДОСТОЙНО ЗА ЛЮБОВ? Кой странник без въздишка можа да те остави? Кой има сила твойте картини да забрави?“ (Откъс от стихотворението „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ от Иван Вазов, написано в Хисаря, 1882 г.) 3. Конкурсът се обявява за участници от община Хисаря в 2 възрастови категории: ученици до 19 г. възрастни над 19 г. 4. Цели на конкурса: Да мотивира развитието на творческото въображение и талант у подрастващите в областта на литературата; Да съхранява и утвърждава едни от най-важните човешки ценности – родолюбие, признателност, патриотизъм; Да провокира в учениците стремеж към изучаването на историята на родния край и бележитите му личности; Да активира таланта на възрастните към творчески изяви. 5. Право на участие имат всички желаещи, чието творчество отговаря на целите на конкурса. 6. Конкурсът е явен. Всеки кандидат изпраща 1 есе, 1 разказ или 1 стихотворение. 7. Конкурсът се провежда в два раздела: Написване на есе или разказ Написване на стихотворение 8. Участниците се разпределят в 2 възрастови групи: ученици до 19 г.; възрастни над 19 г.; 9. Конкурсните произведения се оценяват от компетентна комисия, определена със Заповед на Председателя на настоятелството. 10. Присъждат се следните награди във всяка от 2-те възрастови групи, съответно за есе или разказ и за стихотворение: Голяма награда на журито, включваща грамота и парична награда I – во, II – ро и III – то място, съответно грамоти и парични награди. Поощрителни награди - книги 11. Условие за участие: Ще се разглеждат само литературни творби, свързани с темата на конкурса. Творбите е необходимо да бъдат изпратени на имейл: bib_iv@abv.bg Срок за изпращане на творбите – 01.09.2024 г. 12. Обявяването на резултатите ще се извърши в навечерието на 14.11.2024 г. на официалния сайт на НЧ „Иван Вазов-1904 г., както и на сайта „Подбалкански новинар“ 13. Изисквания към оформлението на творбите: Всеки кандидат може да участва с до две творби – по една за двата раздела, като есето или разказа не трябва да надвишава 1 печатна страница (шрифт Times New Roman, размер 12); Творбите трябва да са непубликувани /отнася се и за интернет публикации/ и да не са участвали в други литературни конкурси; Творбите трябва да са написани съобразно нормите на книжовния български език; Всяка творба следва да съдържа информация към кой жанров обхват принадлежи. Всяка творба се изпраща като документ на Word (в прикачен файл към имейла) и задължително трябва да съдържа следната информация: на всяка страница, като горен колонтитул (header)- заглавието на творбата; като долен колонтитул (footer): Трите имена на автора; Възраст, клас; Град/село, училище; Адрес и телефон за контакт; 15. Церемонията по награждаването на победителите в конкурса, мястото и часът ще бъдат обявени допълнително. Победителите ще бъдат уведомени лично на телефона, посочен от тях.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС МЕЖДУ УЧИЛИЩАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТАЛИСМАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

РЕГЛАМЕНТ Конкурсът е иницииран и организиран от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ в партньорство с Министерството на образованието и науката и Държавната агенция за закрила на детето. Конкурсът е отворен за участие на всички желаещи училища от системата на предучилищното и училищното образование в Република България. Настоящият регламент урежда правилата и организацията за провеждането на конкурса. ЗА КОНКУРСА Образованието, самосъзнанието и информираността на децата са в основата за изграждането на правилни навици за поведение на пътя още от ранна възраст. Насочването на усилията към децата относно мерките за безопасност на пътя е от решаващо значение за гарантиране на безопасността по пътищата на бъдещото поколение. От друга страна, децата са коректив на своите родители и близки. Те имат силата и мъдростта да коригират и напътстват по-големите, особено когато имат необходимите знания да го направят. Затова е важно децата да знаят, разбират и помнят правилата за поведение на пътя. Провеждането на конкурс за ученици за създаване на талисман на тема „Безопасност на движението по пътищата“ има за цел да насърчи децата да приложат своите знания за безопасното движение по пътищата в създаването на талисман по БДП, да бъде повишен интереса на учениците към безопасността на движението по пътищата, да бъдат променени нагласите у децата към нарушителите на пътя, да развие творческите умения на децата и използва техния съзидателен заряд за повишаване на обществената чувствителност по темата. ТЕМА НА КОНКУРСА Конкурсът за създаване на талисман по „Безопасност на движението по пътищата“ е под мотото: „Талисман, който ни пази на пътя“. УЧАСТИЕ В КОНКУРСА В конкурса могат да се включат всички училища от системата на предучилищното и училищното образование в Република България, които желаят да се състезават спрямо критериите за участие в конкурса. Всяко училище участва в конкурса като предаде по имейл press@sars.gov.bg и/или на адреса на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“: гр. София, пл. „Света Неделя“ №16, ет. 5: 1. Създадения проект за талисман по „Безопасност на движението по пътищата“. 2. Презентация. 3. Декларация от директора на училището за авторство и за получено писмено съгласие от родителите, което се съхранява в образователната институция. Крайният срок за предаване е 7 юни 2024 година. Организаторите запазват правото си да ползват всички разработки за целите на конкурса, както и в информационни кампании или други публични активности, насочени към повишаване на пътната безопасност в страната. ИЗИСКВАНИЯ 1. Всяко училище следва да създаде отбор/екип от ученици, в който участват ученици от минимум 2 от следните възрастови групи: I възрастова група – ученици от 1-ви до 4-ти клас; II възрастова група – ученици от 5-ти до 7-ми клас; III възрастова група – ученици от 8-ми до 10-ти клас; IV възрастова група – ученици от 11-ти до 12-ти клас. Изключение се прави за началните училища, които могат да участват с ученици само от една възрастова група. 2. Талисманът по „Безопасност на движението по пътищата“ трябва да бъде създаден с участието на всички ученици от създадения отбор/екип. Всички участници от отделните възрастови групи представят един финален вариант на талисман. 3. Талисманът по „Безопасност на движението по пътищата“ трябва предава посланието „Талисман, който ни пази на пътя“, като не се изисква изписване на текста върху проекта на талисман. 4. Ще бъде оценено въображението, артистизма, творческия и авторския подход при създаването на талисмана. 5. Няма ограничения за формата, материала или метода за създаване на талисмана. . 6. Неразделна част от проекта за талисман е презентация, която трябва да съдържа следната информация: • Името на училището. • Адрес за кореспонденция, електронен адрес (имейл) и телефон. • Как са мотивирани за участие учениците и каква информация им е предоставена за вдъхновение от техните ръководители. • Как е протекъл процесът по създаване и изработване на талисмана от учениците. • Представяне на създадения от учениците талисман. • Колко деца са участвали в отбора/екипа, като е необходимо да бъде приложена декларация от директора. • Възрастовата група на участниците. • Предложение за разходване на наградата. ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛИ Междуинституционално жури в състав: • Представител на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ • Представител на Министерството на образованието и науката • Представител от Държавна агенция закрила на детето • Двама представители от Съвета на децата към Държавна агенция закрила на детето • Представител от Асоциацията на българските анимационни продуценти ще оценява и определи предоставените от училищата изработени талисмани по десетобална система. Победител в конкурса е събралият най-висок брой точки. Критериите, по които ще бъде поставена оценката са следните: • Въображение, артистизъм, творчески и авторски подход. • Степен на предаване на посланието за по-голяма безопасност на движението по пътищата чрез талисмана. • Брой ученици, взели участие в кампанията. • Участие на ръководителите за мотивация и вдъхновение на учениците. • Идея за разходване на награда. Училището победител в конкурса и талисманът по „Безопасност на движението по пътищата“ ще бъдат обявени на 29 юни 2024 г. НАГРАДА На училището победител ще бъде предоставена финансова подкрепа в размер на 5 000 лева за изпълнение на дейности по безопасност на движението по пътищата. Информация за реализирането на дейностите следва да бъде предоставена на ДАБДП. За допълнителна информация и контакт: Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ тел.: +359 88 2648917 имейл: press@sars.gov.bg; rvasileva@sars.gov.bg Адрес: София 1000, площад “Света Неделя”№ 16

 • Дата на затваряне: 00 0000
 • Как да участваме: Проект за талисман, презентация,
 • Ограничение за участие: РЕГЛАМЕНТ Конкурсът е иницииран и организиран от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ в партньорство с Министерството на образованието и науката и Държавната агенция за закрила на детето. Конкурсът е отворен за участие на всички желае
 • Източник: Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за детска рисунка и/или история на тема „Книгата – приключение без край“

Асоциация „Българска книга“ (АБК) организира национален конкурс за детска рисунка и/или история на тема „Книгата – приключение без край“ за рисунка/приказка/история, вдъхновена от любима приказка или приказен свят, по проект „Книги и знание“, финансиран по програма „Създаване“ на Национален фонд „Култура“ и заедно със Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи в партньорство с Министерство на културата на Република България. • За конкурса Конкурсът е отворен за деца от 1. до 7. клас и цели да им даде възможност да се изявят като творци и активни създатели на творческо съдържание. Единственото ограничение е въображението на участниците. Рисунките и историите ще бъдат внимателно селектирани от експертно жури след приключването на конкурса. Избраните творби ще съставят изложба, която за първи път ще разположим на сцената на Детския литературен фестивал през май/юни тази година. Част от историите също ще намерят място там, но всички произведения ще влязат в дигитален сборник, който ще бъде достъпен за широката публика. Условия – Всеки участник може да участва с една рисунка и/или история. – Представените произведения трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс и да не са участвали в други такива. – Рисунките трябва да са хоризонтално ориентирани. – Историите трябва да са до 3 стр. Кандидатстване За участие в конкурса е необходимо да изпратите следните материали в срок до 30 април 2024 г.: – Рисунка (А4) в оригинал до адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №64, ет. 2, ап. 4; – История в: – PDF/Word формат до office@abk.bg – Написана ръкописно до адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №64, ет. 2, ап. 4 o Декларация за авторство o Декларация за съгласие от родител Задължително е изпратените произведения да са придружени с кратка информация за участника (написана на гърба на рисунката или в началото на текста) – три имена, град, възраст, клас и училище. Информация за селекцията ще бъде публикувана на сайта на Асоциацията и на Детския литературен фестивал. С участието в конкурса Вие се съгласявате АБК да събира лични данни – име и възраст на ученика, които да се използват за целите на конкурса, както и изпратените произведения да бъдат публикувани в каналите на АБК (Facebook, Instagram, YouTube, сайт на АБК) и представени на всички събития, чийто организатор или партньор е Асоциация „Българска книга“. Необходими документи: Подробна информация Декларация от родител Декларация за авторство

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Втори Национален конкурс "ВЕЛИКДЕН ИДЕ"

Народно читалище "Просвета-1894" с. Водица, общ. Попово ОБЯВЯВА Втори Национален конкурс "ВЕЛИКДЕН ИДЕ" в следните категории: 1. Рисунка 2. Великденска картичка 3. Великденска украса/композиция/ Възрастови групи за участие в конкурса: Първа група - до 7 години/деца от детски градини Втора група - от 7 до 10 години/I-IV клас/ Трета група - от 14 до 14 години /V-VII клас/ Четвърта група - от 14 до 18 години/VIII-XII клас/ Пета група - над 18 години В конкурса могат да участват представители на детски градини, училища, народни читалища, школи и др. Ще бъдат присъдени индивидуални награди за първо, второ и трето място във всяка категория и възрастова група, награди за колективни участи и награди за комплексно представяне на организация. Всички ще получат грамота за участи. Получените творби ще бъдат подредени в изложба в читалището посветена на Великденските празници и празника на с. Водица - 6 май и оценени от нашето жури след Великденските пазници. Изпратете ни своите творби на адрес: с. Водица, община Попово, обл. Търговище, п.к. 7851 пл. Д. Данов № 4, НЧ "Просвета-1894" в срок до 02.05.2024 г. Тел за вързка: 0882447851

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за ученическа рисунка “Да спасим пчелите”

Фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” организира Конкурс за ученическа рисунка на тема „Да спасим пчелите” по повод Светновния ден на пчелите, който се отбелязва на 20 май. Чрез конкурса организаторите целят да провокират учениците да се замислят за важността на пчелите за екосистемата. „За нас е важно да възпитаме младите хора в отговорност, грижа и любов към Земята.“ В конкурса могат да участват ученици от всички училища от област Враца и Монтана от 1 до 8 клас, в две възрастови групи: 1 до 4 клас и 5 до 8 клас. Всеки участник може да изпрати по 1 рисунка, която трябва да бъде съобразена със следните изисквания: Рисунката да е нарисувана на лист с размери формат А4 (29,7/21 см) или на лист от стандартен блок за рисуване (23/32 см) Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване, които са използвани На гърба на всяка рисунка да са посочени следните данни: трите имена на ученика, клас, училище, град; телефон, e-mail и трите имена на родител/настойник Рисунките се изпращат до 30 април 2024 г. на адрес: Фондация КОРПлюС, София 1606, ул. “Св. Иван Рилски” №33, ап. 4. Участниците в конкурса, класирани на първите три места във всяка възрастовa групa, ще получат специални награди. Победителите в конкурса ще бъдат обявени през май. На 18 май в Регионална библиотека “Христо Ботев” – Враца ще бъде открита изложбата „Да спасим пчелите“ с подбрани рисунки от конкурса.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: област Враца и Монтана
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка на тема: Ваксинирай се и стани супергерой!

Не е нужно да си #Супермен, важното е да си #Плюсмен! Министерството на здравеопазването, с подкрепата на UNICEF Bulgaria - УНИЦЕФ България, стартира информационната кампания за ползата от ваксините. В рамките на кампанията обявяваме конкурс за рисунка на тема: Ваксинирай се и стани супергерой! Целта е да покажем колко важно е да бъдем ваксинирани, за да защитим себе си и околните от редица заболявания, срещу които има налични ваксини. Участниците ще бъдат разделени в три възрастови категории от I до IV клас, от V до VII клас и от VIII до XII клас. Творбите могат да бъдат изпращани в срок до 15 май на имейл адрес: presscenter@mh.government.bg или чрез Български пощи на адрес пл. Света Неделя 5 до Пресцентър на Министерство на здравеопазването. Най-интересните и красиви творби ще ви показваме и тук - в социалните мрежи. Победителите в трите възрастови групи ще бъдат класирани на I-во, II-ро и III-то място. Те ще бъдат обявени в Деня на детето – 1 юни на Фейсбук страниците на Министерство на здравеопазването и Плюс мен. За победители са предвидени предметни награди. Ваксините спасяват живот! #Ваксини #Супергерой

 • Дата на затваряне: 15 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: от I до IV клас, от V до VII клас и от VIII до XII клас
 • Източник: НЧ “Надежда” Велико Търново
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА, ЕСЕ, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ, ПРИКАЗКА И СЪЧИНЕНИЕ НА ТЕМА: "МОЯТА ЛЮБИМА ДЕТСКА КНИГА"

В конкурса могат да участват със свои рисунки и литературни творби, деца и юноши до 19-годишна възраст. Те се състезават в следните категории: рисунка и литературни творби, разделени в 4 възрастови групи: Предучилищна група; I-IV клас V-VII клас VIII-XII клас. Всяка творба трябва да съдържа информация за автора-трите имена, училище/читалище, възраст, адрес и телефонен номер. Произведенията изпращайте на адрес: с. Михалци, пл. Априлци № 1 за НЧ "Съединение-Михалци -1870" или на имейл:n_saedinenie@abv.bg Формат на рисунките блок А4. Срок за участие до 15 май 2024 г. Резултатите ще бъдат обявени на 1 юни 2024 г. Лица за конкатк: Лилия Дончева - 0888225034 Диана Митева - 0885406114

 • Дата на затваряне: 15 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка, литературна творба
 • Ограничение за участие: деца и юноши до 19-годишна възраст
 • Източник: НЧ "СЪЕДИНЕНИЕ - МИХАЛЦИ - 1870"
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Литературен конкурс за поезия "Вълшебното перце" 2024

Регламент и условия за участие Възрастова група на конкурса: от 7 до 16 години. Участва се чрез попълване на Google формуляр и прикачване на произведенията си тук:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOERzMLwtLbmCBLLc40cVgs2LqzlIQCUxW-r31ZvA8yWJnKw/viewform Всеки може да се включи най-много с 3 свои творби. Жури определя 12 най-добри. Резултати обявяваме в Деня на народните будители - 1 ноември. Награди: Авторите на 12 отличени творби ще получат за награди книги и детски рисунки от фонда на конкурса "Нарисувай ми слънце". Наградените стихове ще прозвучат в радио играта "Деца четат поезия в ефира на БНР" - в предаването "Закуска на тревата" по Програма "Хоризонт", през следващата една година.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ШЕСТИ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ПО ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ "ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО"

Средно училище „Вела Благоева“ организира шести ученически национален конкурс по философия и история, който има за цел учениците да изразят мисли и позиции по различните исторически, житейски и философски проблеми, да развият своето мислене, да опознаят себе си и историята, да изразят гражданска позиция. Определената за 2024 г. тема е „Заедно можем всичко“. Тази година конкурсът е посветен на: - 190 години от рождението на Петко Каравелов и 145 години от смъртта му; - 300 години от рождението на Имануел Кант. ПЪРВА ГРУПА за учениците от III до VII клас Първа възрастова група: Рисунка на тема: „Заедно можем всичко“ ВТОРА ГРУПА за учениците от V до VII клас ВТОРА ГРУПА: Разсъждение върху следната тема: – „Аз искам да бъда свободен навсякъде и всякога“ - Петко Каравелов ТРЕТА ГРУПА: ТРЕТА ГРУПА за учениците от VIII до XII клас Есе на една от следните теми: 1. „Аз искам да бъда свободен навсякъде и всякога“ - Петко Каравелов 2.„Свободата - способността, която увеличава полезността на всички други способности“ – Имануел Кант 3. "Моралът не е собствено учението как сме длъжни да се направим щастливи, а как сме длъжни да станем достойни за щастието" – Имануел Кант Оценките на участниците от 12 клас могат да бъдат използвани при кандидатстване в специалностите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, вместо оценката от ДЗИ по български език и литература, като при балообразуването се взема по-високата. Предложените есета ще бъдат оценявани от компетентни комисии с участието на университетски преподаватели и учители. Проверката е анонимна, като след оценяване се разкрива информацията за авторите. Рисунките, текстовете и есетата се изпращат в срок до 23.4.2024 г. на посочения имейл или принтирани на адреса на училището: град Велико Търново, ул. „Константин Паница“ № 1, СУ „Вела Благоева“, за конкурса. Резултатите ще бъдат оповестени на 30.4.2024 г.

 • Дата на затваряне: 23 април 2024
 • Как да участваме: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2J0LUZGsP90ttqGVqWQKeFB-EWm4x4hatTkH6L-TlKSCDqw/viewform
 • Ограничение за участие: I-XII клас
 • Източник: konkurs.su.vb.vt@gmail.com
 • Общ награден фонд: Предметни награди и грамоти
 • Брой на победителите: 12
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България. Участници от цялата страна.
Приоритет на конкурса 
Национална изложба-конкурс „Чара на русенската архитектура и изкуството на автомобилните инженери“

Регламент на Национална изложба-конкурс „Чара на русенската архитектура и изкуството на автомобилните инженери“ 1. Общи условия 1.1. Настоящият регламент на конкурса определя процедурата за организиране и провеждане на националната изложба-конкурс, критерии за подбор на участниците и художествените произведения, процедурата за награждаване на победителите. 1.2. Конкурсът се организира от Авто – мото клуб „РусчукЪ“ и преминава под егитана на Община Русе. 2. Цели на Националната изложба - конкурс 2.1.Провокиране на творческият потенциал у младите хора; 2.2.Предоставянето на нови възможности за младите българскитворци да покажат пред публика свои творби; 2.3.Идентифициране на талантливи млади творци, поощряване и подпомагането им в процеса на творческото им развитие. 2.4. Развитие на алтернативно пространства за култура; 2.5. Формиране на интерес към визуалното художествено изкуство. 3. Участници в Конкурса 3.1. Поканени са да участват творци – професионалисти и любители, които приемат условията на този регламент. 3.2.Участниците са ще бъдат разделени в две възрастови групи: - деца – от 15 до 18 години; - млади творци – от 18 до 35 години. 3.3. Личното участие на творците в изложбата не е задължително. 4. Изисквания към художествените произведения 4.1.Тема: „Чара на русенската архитектура и изкуството на автомобилните инженери“ – творбите следва да съдържат интерпретация на автора по темата, като могат да бъдат включени типични сгради и пейзажи от русенската архитектура, включително паметници на културата, изобразени в цялост или елементи от тях, съчетани с исторически превозни средства изобразени в цялост или части от тях. 4.2.Всеки участник може да представи не повече от две творби. 4.3.Художествените произведения да бъдатнерамкиранивърху каширана с платно плоскост или платно с подрамка. 4.4.Творбата да бъде подписана от автора. 4.5. Размер на творбата - минимум 20х30 см. 4.6.Не се поставят ограничения по отношение на стилови и жанрови предпочитания и изразни средства. Художествените произведенияможе да са нарисувани чрез една или комбинация от следните техники: акварел, акрил, маслени бои, темперни бои, пастели,молив, флумастер, туш или графика (без компютърна графика). 4.7. Да се постави заглавие на творбата. 4.8. Да отразяват в своите произведения темата на конкурса. 4.9.Представяне на триптих ще се счита като участие с една творба. 4.10.Колективни творби не се приемат. 4.11.Участникът гарантира, че: - лично е създал представената творба и е единственият й автор, - при създаването на творбата той не е нарушил авторски права или други права на трети страни, - има всички права върху творбата, че това е неговото оригинално произведение, че нито самата творба, нито част от нея е имитация или копирана или заимствана от друг автор, - няма да нарушава нечии права и законни интереси. 4.12.Авторите, приели този статут, се съгласяват изображения на техните творби да бъдат използвани от организаторите в своята дейност, за промоционални, рекламни и други маркетингови дейности, популяризиращи дейността на Авто – мото клуб „РусчукЪ“ и медийни публикации, включително в социалните мрежи. В това число да бъдат включвани, репродуцирани и модифициранина интернет страницата, в печатни и други рекламни материали на Авто – мото клуб „РусчукЪ“, като албуми, календари, брошури, плакати, картички и др. 5. Процедура и график за конкурса 5.1.Приемане на художествените произведения– в срок до 07.05.2024 г.трябва да бъде изпратена на адрес гр. Русе, ул. Витоша №1, до Десислава Василева, тел 886002940 или до офис на Еконт Западна зона – гр. Русе или до офис на Спиди – гр. Русе, Технополис. 5.2.Журираненатворните – в срок от 9 май 2024 г. до 19 май 2024 г.Художествените произведения на участниците в конкурса ще се оценяват от жури. Оценяването от публиката се извършва чрез фейсбук страницата на Авто – мото клуб „РусчукЪ“ www.facebook.com/AUTOMOTOCLUBRUSCHUK от 10:00 часа на 9 май 2024 г. до 23:59 ч. 19 май 2024 г. чрез гласуване – поставяне на лайк. 5.3.Откриване на изложбата - 8 юни 2024 година в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024 и публично обявяване на резултатите от конкурса. 5.4.Победителят, на когото се предоставя възможност за участие в изложбата с други свои творби (от 10 до 15) по негов избор без ограничение на тематиката в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024, ще бъде уведомен на 20 май 2024. 5.5.Победителите ще бъдат наградени с почетни дипломи за участие и парични награди, както следва: Деца от 15 до 18 години: • 1 място - 150 лв. и участие с други негови творби (от 10 до 15) по свои избор без ограничение на тематиката в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024, който ще се проведе на 8 юни 2024 година; • 2-място – 100 лв; • 3 място – 50 лв. Млади автори от 18 до 35 години: • 1 място - 250 лв. и участие с други негови творби (от 10 до 15) по свои избор без ограничение на тематиката в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024, който ще се проведе на 8 юни 2024 година; • 2-място – 150 лв; • 3 място – 100 лв. Награда на публиката –150 лв. 5.6.Художествените произведения спечелили 1-во, 2-ро, 3-то място и награда на публиката стават собственост на Авто – мото клуб „РусчукЪ“, срещу заплащане на паричните награди по т.5.3, чрез авторски договор за прехвърляне собствеността на картините, а останалите произведения ще бъдат върнати на техните автори. 5.7.Церемонията по награждаването ще се състои на 8 юни 2024 в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024 5.8. Организаторите си запазват правото да не приемат за участие творби, които не отговарят на условията на конкурса. 5.9.Всички наградени с парични премии автори ще получат своите награди по банков път по техни лични сметки, след като бъдат удържани дължимите данъци съгласно българското законодателство ако се дължат такива. 6.Критерии за оценка 6.1. Съответствие на съдържанието на произведението с темата на конкурса. 6.2. Художествено умение: техника и качество на творбата. 6.3. Оригиналността на изображението, специален творчески стил. 7. Жури 7.1. Творбите ще бъдат включени в изложба в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024, а техни изображения във фейсбук страницата на Авто – мото клуб „РусчукЪ“ 7.2. Тяхното оценяване ще става от компетентно жури от специалисти, като в състава му ще влязат творци и изкуствоведи, определени от Авто – мото клуб „РусчукЪ“. Наградата на Публиката се определя чрез лайковете напубликата въффейсбук страницата на Авто – мото клуб „РусчукЪ“. 7.3. Информация за недопуснатите за участие работи и мотивите на журито не се предоставя. 7.4. Резултатите от журирането ще бъдат публично обявени на 8 юни 2024 на Парад на ретро автомобили. 7.5. Победителят, на когото се предоставя възможност за участие с други свои творби (от 10 до 15) по негов избор без ограничение на тематиката в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024, ще бъде уведомен на 20 май 2024. 8. Изпращане на художествените творби 8.1. Разходите по транспортирането на творбите до гр. Русе и обратно са за сметка на участниците. 8.2. Всяка творба трябва да бъде придружена от следната информация: • Името на автора, точен адрес и телефон за връзка; • Заглавие, техника, година; • Декларация за приемане на условията на регламента ; Всеки участник трябва да попълни и подпише Формуляра за участие и да го изпрати заедно с творбите за участие в конкурса. Творби, непридружени от попълнен и подписан Формуляр за участие, няма да бъдат допуснати до селекция и журиране. 8.3. Творбите следва да бъдат опаковани в съответствие с изискванията на куриерската служба. Да бъде включена опция „преглед при получаване“. Авто – мото клуб „РусчукЪ“ не носи отговорност за щети настъпили по време и вследствие на транспортирането. 9. Закупуване на творбите по времето на изложба 9.1. Всеки автор може да подаде информация за стойността на творбата си. 9.2. Процесът на резервация на картините може да се осъществи по времето на изложбата или през фейсбук страницата на Авто – мото клуб „РусчукЪ“. 9.3. Процедурата на продажбата на творбите ще бъде направена след 8юни 2024 г. директно с автора на творбата. 10. Приеманенаправилатанаконкурса Сизпращаненатворбизаучастиевконкурса, участницитеавтоматичнодекларират, чесазапознатисрегламентаиусловиятанаконкурсаичегиприемат. 11.Непредвидени обстоятелства Организаторите си запазват правото да промени в зависимост от броя на постъпилите творби за участие и други непредвидени обстоятелства.Всичкивъпросииказуси, коитонесапредвиденивнастоящиярегламент, подлежатнаконкретнорешениеотстранана организаторите ижурито.

 • Дата на затваряне: 07 май 2024
 • Как да участваме: Художествените произведения
 • Ограничение за участие: деца – от 15 до 18 години; лади творци – от 18 до 35 години
 • Източник: Авто-мото клуб Русчукъ
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за комикс на тема „Крайморска среща“

Фондация „Град и посоки“ в партньорство с „Лорка“ ЕООД обявяват второ издание на конкурса за комикс „Крайморска среща“. Конкурсът е национален и се провежда на територията на България. Конкурсът е явен, участието е индивидуално, в 3 възрастови групи: първа (7 – 12 години); втора (13 – 18 години); участници над 18 години. Кандидатстването за участие продължава от 5 април до 5 май 2024 г., а работата по комиксите от 5 май до 5 август 2024 г. Желаещите да участват трябва да кандидатстват в рамките на месец след датата на обявяване на конкурса (2 април), като изпратят кратко портфолио, което съдържа поне 4 снимки на вече създадени от тях произведения (рисунки, картини, комикси) на e-mail city.directions.varna@gmail.com. Първите 30 от одобрените участници ще получат безплатно материали за работа от фирма „Лорка“ ЕООД, както следва: акрилен цветен туш – 5 цвята; акрилни бои (75 мл.) – 5 цвята; хартия, картон (формат А4) – 10 листа; подарък – бои за бодиарт, като заплатят само транспортните разходи. Участниците имат 3 месеца за работа след включване в конкурса (от 5 май до 5 август). Всеки участник има право да предложи до 5 комикса. Всеки комикс трябва да е съставен минимум от 6 панела, нарисувани с предоставени от организаторите материали. Комиксите трябва да интерпретират конкурсната темата „Крайморска среща“ по начин, избран от автора. Готовите комикси се изпращат на адрес: Варна, ул. „Атанас Москов“ 12, фирма „Лорка“ и като снимка (jpg/jpeg, резолюция подходяща за печат, не по-малка от 5 MB) на e-mail city.directions.varna@gmail.com. Комиксите ще бъдат включени в изложба във Варна. Жури, съставено от представители на организаторите, ще присъди 3 награди – по една във всяка възрастова група (грамоти и отличителен знак). Журито си запазва правото да присъди и допълнителни предметни награди, както и отличия на авторите на най-сполучливо видео или снимки, които представят процеса на работа.

 • Дата на затваряне: 05 август 2024
 • Как да участваме: Комикс
 • Ограничение за участие: Минимална възраст на участниците 7 години. Участва се след кандидатстване с кратко портфолио, което съдържа поне 4 снимки на вече създадени от произведения - рисунки, картини, комикси . Първите 30 одобрени кандидати получават безплатно материали за работа
 • Източник: https://urban-mag.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2 3 4  ...13 ->